اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4345/Afghanistan-Telecommunication-Training-Center-will-be-inaugurated-by-presence-of-Iran-and-Afghanistan-Presidents

اشتراک گذاری