اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4361/Deputy-of-IT-Approving-of-executive-organizations-portal-criteria-in-the-scientific-and-technology-commission

اشتراک گذاری