اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4371/Deputy-of-Education-Research-and-International-Affairs-ITRC-title-has-been-changed-to-the-Research-Institute-of-ICT

اشتراک گذاری