اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4376/By-Minister-of-ICT-Appointing-Khosravi-as-CEO-of-TIC

اشتراک گذاری