اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4378/Reza-Taghipour-announced-1389-is-the-year-of-attention-to-the-missions

اشتراک گذاری