اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4384/Apple-sells-more-than-300-000-iPads-on-first-day

اشتراک گذاری