اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4385/Microsoft-press-invite-teases-It-s-time-to-share

اشتراک گذاری