اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4388/Reza-Taghipour-announced-TIC-will-be-evolved-for-new-goals

اشتراک گذاری