اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4390/Deputy-of-Communication-Planning-announced-Capital-credits-grow-108-percent

اشتراک گذاری