اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4397/Simultaneous-with-8th-provincial-tour-of-third-period-Reza-Taghipour-traveled-to-Western-Azerbaijan-province

اشتراک گذاری