اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4410/Minister-of-ICT-Postal-hub-will-be-operated-soon

اشتراک گذاری