اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4442/China-Reports-Millions-of-Conficker-Worm-Infections

اشتراک گذاری