اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4446/Deputy-of-Legal-and-Parliamentary-Affairs-announced-Minister-of-ICT-met-Head-of-the-Legislature

اشتراک گذاری