اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4482/YouTube-at-age-five-a-growing-player-in-online-films

اشتراک گذاری