اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4497/CEO-of-ITC-announced-Notification-phase-of-CERTCC-was-operated

اشتراک گذاری