اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4529/Exact-measure-of-Internet-user-s-number-at-a-glance

اشتراک گذاری