اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4546/Microsoft-to-end-support-for-Windows-2000-XP-SP2-July-13

اشتراک گذاری