اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4549/Clever-Verizon-Service-Cuts-Mobile-Roaming-Fees-in-Europe

اشتراک گذاری