اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4551/Deputy-of-legal-and-parliamentary-affairs-explained-the-implemented-programs-for-PMs

اشتراک گذاری