اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4568/World-Telecommunication-and-Information-Society-Day-17-May-2010-Message-from-Dr-Hamadoun-I-Tour%c3%a9-ITU-Secretary-General-l

اشتراک گذاری