اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4569/World-Telecommunication-and-Information-Society-Day-17-May-2010-Message-from-Mr-Ban-Ki-moon-UN-Secretary-General

اشتراک گذاری