اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4578/CEO-of-MCI-announced-Online-Payment-of-Six-Million-Bills

اشتراک گذاری