اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4580/World-Telecommunication-and-Information-Society-Award-presented-to-Malaysian-Premier-Dato-Sri-Mohd-Najib-China-Mobile-CEO-Wang-Jianzhou-and-Internet-pioneer-Robert-Kahn

اشتراک گذاری