اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4589/The-Message-of-Minister-of-ICT-for-WTISD

اشتراک گذاری