اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4590/Reza-Taghipour-Informing-is-the-first-step-to-provide-services

اشتراک گذاری