اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4594/First-playable-Google-doodle-marks-30-years-of-Pac-Man

اشتراک گذاری