اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4599/Reza-Taghipour-Communication-is-at-IT-service

اشتراک گذاری