اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4603/CEO-of-TIC-announced-78-percent-increasing-in-Internet-bandwidth

اشتراک گذاری