اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4606/Global-call-for-renewed-effort-to-meet-connectivity-targets-ITU-World-Telecommunication-Development-Conference-opens-in-Hyderabad-India

اشتراک گذاری