اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4622/One-Laptop-Per-Child-s-next-move-the-100-tablet

اشتراک گذاری