اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4624/Iran-has-been-elected-as-the-head-of-the-Committee-No-1-of-the-conference-in-WTDC-10-Summit

اشتراک گذاری