اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4625/Minister-of-ICT-Payam-Aviation-Services-Co-possesses-a-proper-situation-to-offer-aviation-services

اشتراک گذاری