اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4634/ITU-calls-for-broadband-Internet-access-for-half-the-world-s-population-by-2015

اشتراک گذاری