اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4641/What-You-Don-t-Know-about-Your-Online-Reputation-Can-Hurt-You

اشتراک گذاری