-

-

لینک : http%3A%2F%2Fwww.ict.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F5053%2FHead-of-the-Industries-and-Mines-Commission-in-the-Parliament-announced-ICT-area-s-leap-in-the-fifth-development-plan

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس