اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/6732/ICT-Ministry-presence-in-Iran-Government-Achievements-Exhibition

اشتراک گذاری