اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.jpcomplex.ir/en/news/1421/Active-presence-of-Jam-Petrochemical-Company-in-China-Plast-Exhibition-2018

اشتراک گذاری