اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1565%2FCHINAPLAS-2019-exhibition-an-opportunity-to-introduce-and-sell-Jam-Petrochemicals-products

اشتراک گذاری