اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1621%2FJam-Petrochemical-Company-at-the-K2019-Trade-Fair-alongside-the-Petrochemical-industry-leaders

اشتراک گذاری