اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F179%2FVisiting-Some-of-Managers-Shareholders-and-Investment-Market-Activists-from-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری