اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F181%2FVisiting-Managing-Director-of-Retirement-Fund-Investment-of-the-Country-from-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری