اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F182%2FGetting-Golden-Statute-from-the-Earth-Supporter-Conference-another-honor-for-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری