اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F183%2FCongratulation-Message-of-Sepahdar-Ansari-Nik-for-the-Week-of-Worker

اشتراک گذاری