اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1835%2FWith-the-consent-of-the-Securities-and-Exchange-Organization-br-Jam-capital-grows-to-18-billion

اشتراک گذاری