اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F206%2FVisiting-Chinaplast-2013-Exhibition-an-Extraordinary-Field-for-Marketing-Jam-Petrochmical-Complex-Chemical-and-Polymer-Products

اشتراک گذاری