اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F249%2FGetting-Third-Place-in-Basketball-Games-of-Petrochemical-Companies-in-Pars-Region-by-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری