اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F283%2FCongratulation-Message-of-Jam-Petrochemical-Complex-Management-and-Staff-to-Minister-of-Cooperation-Work-and-Social-Welfare

اشتراک گذاری