اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F345%2FHolding-17th-course-of-the-third-MBA-training-period-with-the-cooperation-of-Voitsberg-University-of-Germany

اشتراک گذاری