اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F380%2FManaging-Director-s-Congratulation-Message-for-Eid-Al-Adha-Eide-e-Qurban

اشتراک گذاری