اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F401%2FNPC-Managing-Director-Meeting-with-Petrochemical-Industry-Association-of-Employers

اشتراک گذاری